BIĻEŠU IEGĀDES NOTEIKUMI

Izmantojot HOLI krāsu festivāla interneta tīmekļa veikala lappusi, jāņem vērā sekojoši noteikumi, kas nosaka attiecības starp SIA “HOLI Festivāls”, reģistrācijas numurs 40103883879, juridiskā adrese: “Rīga, Tallinas iela 34-5, LV-1001, Latvija (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS) un personu (turpmāk tekstā PIRCĒJS) kura veic pirkumu interneta veikalā www.holi.lv

PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par e-biļešu un preču tirdzniecību. PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par pazaudētām vai bojātām e-biļetēm. Pasākuma atcelšanas, atlikšanas vai norises vietas maiņas gadījumā ar biļešu atpirkšanu un/vai kompensēšanu nodarbojas PASĀKUMA ORGANIZATORS, ja nav paziņots citādi.

Pasākuma atcelšanas gadījumā PIRCĒJAM tiek atgriesti iztērētie līdzekļi, bet no pirkuma kopsummas PĀRDEVĒJAM ieturot 10% apkalpošanas izmaksas.

PĀRDEVĒJS interneta veikalā www.holi.lv pārdod ieejas biļetes uz pasākumu tikai E-BIĻETES veidā, kas ir PDF fails, kurš tiek nosūtīts uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. PIRCĒJS pats ir atbildīgs par E-BIĻETES PDF faila izprintēšanu un drošību. PIRCĒJAM interneta veikalā e-biļešu iegādei katram solim ir dotas 30 minūtes. Apmaksu iespējams veikt, izmantojot maksājuma karti (Visa, Visa Electron, MasterCard un Maestro), Swedbanka vai Nordea internetbanku. Ja doto 30 minūšu laikā maksājums netiek veikts, e-biļetes nonāk brīvai tirdzniecībai.

PIRCĒJS, izmantojot interneta veikalu e-biļešu un/vai preču iegādei apliecina, ka ir 18 gadus vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot HOLI krāsu festivāla interneta veikalu); ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot HOLI interneta veikalu un uzņemties šīs juridiskās personas saistības; viņš vai viņa ievēro un pilda HOLI krāsu festivāla interneta veikala noteikumus; neizmanto e-biļešu un/vai preču iegādei trešās personas maksājuma karti.

PIRCĒJS labprātīgi sniedz ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas pirkuma veikšanai HOLI krāsu festivāla interneta veikalā.

PĀRDEVĒJS garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti. PIRCĒJAM vienā pirkuma reizē ir iespēja iegādāties ne vairāk kā 6 e-biļetes. Jebkāda HOLI interneta veikala tīmekļa lappuses, tās satura vai informācijas izmantošana pretlikumīgos nolūkos, arī pārdošanas un tālākpārdošanas, reklamēšanas vai citos komerciālos nolūkos ir aizliegta bez PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas.

PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS nav atbildīgs par to vai e-biļetes uzrādītāja persona ir arī e-biļeti nopirkusī persona un neatbild par šajā gadījuma izraisītajiem zaudējumiem. PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS neuzņemas atbildību par e-biļetes ļaunprātīgu pavairošanu. Pasākuma teritorijā tiks ielaists tikai viens apmeklētājs – pirmais e-biļetes uzrādītājs. Nopirktās ebiļetes atpakaļ nepieņem un nemaina. Jebkuras nesaskaņas, kas rodas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

PIRCĒJA iegādāto biļete nav iespējams atgriest PĀRDEVĒJAM.

Biļetes izmantošana komercuzņēmumu popularizēšanas pasākumos, akcijās, loterijās bez saskaņošanas ar organizatoru ir aizliegta.

WWW.HOLI.LV

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ

Ieeja Festivāla teritorijā ir atļauta laikā, kad tā ir atvērta apmeklētājiem. Lai iekļūtu un uzturētos Festivāla teritorijā, apmeklētājam uz rokas ir jābūt derīgai Festivāla aprocei, ko var saņemt pie ieejas teritorijā, uzrādot derīgu Festivāla biļeti.

Atkārtotai ieeja festivāla teritorijā maksā 1,- eur, pret apmaksu tiks izsniegta papildus atkārtotas ieejas aproce. Maksa ir jāveic katru reizi atkārtoti ieejot festivāla teritorijā.

Festivāla apmeklētājiem ir atļauts izmantot neprofesionālās foto kameras – tādas, kurām nav maināmi objektīvi.

Apmeklētājiem atļauts piedalīties visos Festivāla pasākumos un aktivitātēs, iekļūstot visās pasākuma zonās, kas domātas apmeklētājiem.

Festivāla teritorijā ir aizliegts:

· Peldēties Daugavas upes peldvietā “Lucavsala” pārkāpjot tās lietošanas noteikumus un drošu uzvedību peldvietā (atbilstoši Rīgas domes 2007. gada 19. jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi” 6. un 6.1 punktiem un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr.38 3.e pielikumam;
· Peldēties Daugavas upes peldvietā “Lucavsala” pēc plkst. 22.00;
· Lietot atklātu uguni (grilus, lāpas, sveces, pirotehniku u.tml.);
· Lietot, pārdot, izplatīt un uzglabāt narkotiskās vielas;
· Veikt komercdarbību vai visa veida preču vai pakalpojumu reklamēšanu un izplatīšanu, kas iepriekš nav tikusi rakstiski saskaņota ar Festivāla organizatoriem;
· Filmēt un veikt skaņu ierakstus, ja tas iepriekš nav ticis rakstiski saskaņots ar Festivāla organizatoriem;
· Apmeklētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, iegādāties cigaretes un alkoholu;
· Ievest dzīvniekus;
· Ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību.

Festivāla teritorijā aizliegts ienest:

• Narkotikas;
• Profesionālo foto un video tehniku (t.i. ar maināmiem objektīviem u.tml.)
• Pārtikas produktus, alkoholiskus un bezalkoholiskus dzērienus – Festivāla teritorijā darbosies tirdzniecības vietas, kur būs iespēja iegādāties gan ēdienu, gan dzērienus.
• Jebkāda veida lietussargus;
• Lielgabarīta priekšmetus;
• Priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju drošību, veselību vai ērtības (ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.).
• Aizliegto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus Festivāla teritorijas pie apsardzes vai Festivāla organizatoriem nav paredzēta.

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:

• Traumām, kuras apmeklētāji guvuši pasākuma laikā;
• Festivāla apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazušanu vai nozagšanu – iesakām Festivāla teritorijā neienest dārgas vai neaizvietojamas lietas;
• Festivālā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs;
• Neizmantotām biļetēm – tās netiks kompensētas;
• Valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām Festivāla teritorijā.
• Festivāla organizatori brīdina, ka Festivālā tiks izmantoti stroboskopa gaismas elementi, LED un gāzizlādes gaismas ierīces ar stroboskopa tipa darbību, kuri var izraisīt veselības pasliktināšanos epilepsijas slimniekiem un cita veida slimību simptomu pastiprināšanos, ja tos var ietekmēt saskare ar fotosensitīvu ņirbošu gaismu.

Festivāla organizatoriem ir tiesības:

• Bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
• Liegt ieeju vai izraidīt no Festivāla teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu apdraudēt citu apmeklētāju drošību un/vai traucēt festivāla norisei;
• Atteikties pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus pasākuma apmeklētājus.

Festivāla organizatori lūdz un aicina apmeklētājus izmantot atkritumu konteinerus, nepiesārņojot teritoriju un saudzējot dabu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie Festivāla darbiniekiem, kuri centīsies Jums palīdzēt.